3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası

Turizm Bakanlığının 2023/6 sayılı genelgesi ile duyurduğu Sertifikadır.

3.Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Konaklama tesislerinde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı teşvik etmek ve turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlar.

3.Aşama sürdürülebilir Turizm sertifikası GSTC ile birlikte oluşturulmuş global bir sertifika programıdır.

GSTC Dünyada Turizm Sektörü için oluşturulmuş en prestijli ve güvenilir sürdürülebilirlik Sertifika Programıdır,

Turizm Bakanlığı Onaylı ve GSTC logolu sertifikalarımız uluslararası geçerliliğe ve prestije sahiptir.

Arslan Bey Konağı ve Sürdürülebilirlik

Arslan Bey Konağı olarak, sürdürülebilirlik politikalarımızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve geliştiriyoruz.

Bu taahhütler, işletmemizin sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve etik değerlere olan bağlılığını yansıtmaktadır.

Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumumuz için daha iyi bir gelecek oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalarımız ve gerekli bilgilere aşağıdaki dökümanlardan ulaşabilirsiniz.

Uyulması Zorunlu Kurallar
Sürdürülebilirlik Politikaları
Sürdürülebilirlik Raporu
Instagram

Arslan Bey Konağı© 2023. Tüm hakları saklıdır.